FysioZuid geeft therapie na klachten als gevolg van COVID-19 !!

In het kort
• Ongeveer 80 procent van de COVID-19 patiënten heeft milde tot matige klachten en kan thuis herstellen. Twintig procent krijgt ernstige tot zeer ernstige klachten (zoals een ernstige longontsteking), waarbij een ziekenhuisopname nodig is
• Het kost tijd om te herstellen van COVID-19. Zodra je je beter voelt, is het belangrijk om dagelijkse activiteiten rustig op te bouwen
• Als je thuis herstelt, is je huisarts je eerste aanspreekpunt
• De fysiotherapeut kan je begeleiden bij het geleidelijk weer oppakken van dagelijkse activiteiten
• De fysiotherapeut helpt als je klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten, zoals wandelen, traplopen, fietsen of sporten

WAT KAN EEN FYSIOTHERAPEUT VOOR JE BETEKENEN?
Als je na een COVID-19 infectie klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten kun je bij de fysiotherapeut terecht voor hulp, advies en begeleiding. Heb je in het ziekenhuis gelegen? Dan neemt de fysiotherapeut in de weken na ontslag uit het ziekenhuis contact met je op om te bespreken hoe het met je gaat en of je last hebt van restklachten. Als je thuis hersteld bent van COVID-19 neem je, indien nodig, zelf contact op met je fysiotherapeut. Bijvoorbeeld als je klachten hebt op het gebied van vermoeidheid, benauwdheid, energie, kracht of uithoudingsvermogen.
Om (her)besmetting uit te sluiten, staat veiligheid voorop bij de behandeling. De fysiotherapeut vertelt je wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van fysiotherapeutische behandeling. Hiervoor maakt de fysiotherapeut een inschatting of behandeling op afstand (beeldbellen) mogelijk is en of fysieke behandeling verantwoord is (eventueel met persoonlijke beschermingsmiddelen).

De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee je na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Hij of zij helpt je om inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. De fysiotherapeut zorgt er op deze manier voor dat je op een verantwoorde manier werkt aan je herstel. De fysiotherapeut kijkt ook hoe het verder met je gaat. Heb je problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet je (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.

Wat krijg je vergoed?
Door de uitbreiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk:
• Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
• Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
• Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)
De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige wat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt 385 euro.

Wie komt in aanmerking?
Alle ex-coronapatiënten die op de reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest komen in aanmerking voor de ruimere dekking van de basisverzekering. Voor IC-patiënten is er een ander revalidatietraject, die overigens ook wordt gedekt door de ziektekostenpolis.
Bij post-coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts. De zorg is alleen bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals vermoeidheid of benauwdheid.
De extra paramedische zorg voor ex-covid-patiënten moet bovendien binnen een half jaar plaatsvinden. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.