FPM / CQ en Zorgkaart

Kwaliteit binnen FysioZuid

Patiëntervaringen worden gemeten met de CQ index.
FysioZuid maakt gebruik van de CQ index om cliëntervaringen te meten. D.m.v. dit onderzoek stimuleren onze patiënten ons om de zorg te verder optimaliseren en of te verbeteren. De cliënttevredenheid wordt gemeten middels een enquête die wordt verstuurd per e-mail.
Nadat de behandeling / verwijzing fysiotherapie bij FysioZuid wordt afgesloten ontvangt u via een onafhankelijk bureau (www.fysiomonitor.nl ) een e-mailbericht waarin medewerking aan dit onderzoek wordt gevraagd. De enquête is volledig anoniem.

“Alleen met de CQ index kan betrouwbaar een uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt” ...volgens mevr. D Delnoij, directeur van het Centrum Klantervaringen Zorg (CKZ) .

Het onderzoek naar de klanttevredenheid bij FysioZuid leverde op 31-12-2018 het mooie cijfer van 8,94 op!!

De onderwerpen die naar voren komen in de enquête zijn: Informatievoorziening, Bejegening, Ervaren behandelkwaliteit en Participatie/ Therapietrouw.
FysioZuid ziet het cijfer als een beloning voor de ingeslagen weg naar met name kwaliteit van de dienstverlening en het continue verbeteren van processen.
Komend jaar gaan wij weer voor een continuering van deze kwaliteit en wij hopen met de resultaten van de CQ-index nog verder onze kwaliteit te verbeteren.

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang!

Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg (m.b.v. Fysio Prestatie Monitor) verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen.

Bent u recent behandeld in onze praktijk en wilt u ook meewerken aan de verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Dan kunt u zich hier aanmelden. Na aanmelden kunt u uitgenodigd worden en ontvangt u een e-mail of brief met inloggegevens, zodat u de vragenlijst kunt invullen.

Veel gestelde vragen

Wat is de CQ-index vragenlijst?

De CQ-index is een gevalideerde vragenlijst om patiëntervaringen in de zorg te meten. Deze vragenlijst is gestandaardiseerd en geeft ons de mogelijkheid om op een onafhankelijke en anonieme wijze uw ervaringen als patiënt te meten.

Zijn er vertalingen beschikbaar van de vragenlijst?

De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Hoe lang kost het invullen me?

De vragenlijst bestaat uit 34 vragen. De gemiddelde invultijd is slechts zes minuten.

Waarom wordt de CQ-index vragenlijst gebruikt?

De CQ-index in huidige vorm is gevalideerd en heeft de goedkeuring van alle betrokken partijen (KNGF, Zichtbare Zorg, IQ Healthcare, NIVEL, Zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties).

Waar kan ik de vragenlijst inzien?

U kunt de vragenlijst inzien via www.centrumklantervaringzorg.nl, www.stichtingmiletus.nl of klik hier.

Wie heeft de vragenlijst ontwikkeld?

De CQ-index is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut NIVEL, Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en Stichting Miletus, met bijdrage van het KNGF en NPCF. De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en dient als standaard voor het meten van patiëntervaringen met fysiotherapie.

Hoe is het geregeld met de privacy en betrouwbaarheid?

Alleen geaccrediteerde marktonderzoeksbureaus mogen CQi-onderzoeken uitvoeren. Qualizorg heeft vanzelfsprekend alle organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van de patiënt te garanderen. Alle processen van Qualizorg zijn getoetst door CIIO (voorheen Centrum Klantervaring Zorg) die Qualizorg hiervoor heeft geaccrediteerd. Inmiddels meet Qualizorg BV dagelijks voor ruim 4.500 fysiotherapiepraktijken en meer dan 15.000 fysiotherapeuten uw ervaring als patiënt.

Heeft u nog vragen over de vragenlijst of het onderzoek, neem dan contact op met Qualizorg door te mailen naar supportatfysiomonitor [dot] nl.

 

 

ZorgkaartNederland

Tevens kunt u onze praktijk waarderen via ZorgkaartNederland. Op de website http://www.zorgkaartnederland.nl kunt u hierover informatie vinden. ZorgkaartNederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Alles staat op één plek. Zorgconsumenten hoeven dus niet langer op verschillende websites te zoeken naar de zorg van hun keuze. Deze website biedt u tevens de gelegenheid om uw zorgverlener en/of een zorgorganiatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum) te waarderen. Hiermee helpt u andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener en geeft u zorginstellingen en zorgverleners praktische suggesties voor het verder verbeteren van hun dienstverlening. ZorgkaartNederland biedt u een objectief en betrouwbaar referentieplatform met betrekking tot consumentenervaringen in de gezondheidszorg.

Openingstijden

Maandag 07.30 – 18.00 uur
Dinsdag  07.30 – 21.30 uur
Woensdag 07.30 – 22.00 uur
Donderdag   08.00 – 21.00 uur
Vrijdag       07.30 – 17.30 uur
(Avonduren geopend voor groepsfitness)

Contactgegevens

Nieuwe berichten

! NIEUWE SAMENWERKING !
08 feb 2024
Voel je beter door 'WandelFit' !
30 dec 2023