Vergoedingen Fysiotherapie

Voor 2024 heeft FysioZuid zorgcontracten aangeboden gekregen. We hebben besloten om met bijna alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten.
(GEEN contract met: Zorg en Zekerheid; Salland; Caresq; Aevitea; Eucare; U krijgt dan dus niet de volledige vergoeding voor de fysiotherapiebehandeling! U bent hiervoor zelf verantwoordelijk om dit goed na te kijken!)

De fysiotherapeutische behandeling zal in de meeste gevallen vergoed worden door de verzekering, indien je aanvullend verzekerd bent. Fysiotherapie zit tegenwoordig niet meer in de basisverzekering, het advies is dan ook om goed de polisvoorwaarden na te kijken om te zien hoeveel fysiotherapie je vergoed krijgt.

Er is echter een uitzondering op de regel: Indien je een chronische indicatie voor fysiotherapie hebt, worden de 1e 20 behandelingen uit je aanvullende verzekering gehaald. Vanaf de 21e behandeling wordt de fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering, zo lang als de chronische indicatie op papier duurt. Zorg dus dat je minimaal 20 behandelingen in je pakket hebt als je een chronische indicatie voor fysiotherapie krijgt.
Let op: bij zorgverzekeraar Menzis krijg je bij een chronische indicatie de 1e 20 behandelingen uit de basisverzekering vergoed, niet uit de aanvullende verzekering!

Betalingsvoorwaarden
• De factuur wordt rechtstreeks naar de verzekeraar verzonden waarmee de praktijk een overeenkomst heeft gesloten.
• Bij zowel verzekeraars waar we GEEN contract mee hebben afgesloten als bij onderverzekering, wordt het praktijktarief bij de patiënt in rekening gebracht. Het voldoen van deze factuur geschiedt bij voorkeur direct na de behandeling, per pin of contante betaling bij de balie. Indien dit wegens omstandigheden niet mogelijk is, dient de factuur binnen 14 dagen na de behandeling te worden voldaan.
• Blijft betaling binnen de voorgenoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na de behandeling.
• Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

Openingstijden

Maandag 07.30 – 18.00 uur
Dinsdag  07.30 – 21.30 uur
Woensdag 07.30 – 22.00 uur
Donderdag   08.00 – 21.00 uur
Vrijdag       07.30 – 17.30 uur
(Avonduren geopend voor groepsfitness)

Contactgegevens

Nieuwe berichten

! NIEUWE SAMENWERKING !
08 feb 2024
Voel je beter door 'WandelFit' !
30 dec 2023