21-10-2021 Update corona maatregelen

Wij volgen in de praktijk de adviezen van de KNGF.
Adviezen van KNGF op een rij:
• Doe steeds de gezondheidscheck.
• De 1,5 meter regel is vervallen: ons advies blijft om, als dat kan, wel afstand te houden.
• Je kunt persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en ook uw fysiotherapeut vragen om dat te doen. Beslis wat voor jouzelf en de ander verstandig is. Het is niet meer verplicht. Het kan zijn dat de fysiotherapeut wel een mondneusmasker draagt bij behandeling die binnen de 1,5 meter plaats vinden.
• Wij gebruiken voor kwetsbare groepen (mensen met een verhoogd risico op ernstig verloop die niet gevaccineerd zijn of mensen met ernstige afweerstoornissen: zie de uitleg hieronder) wel mondkapjes.
• De limiet voor groepsgrootte is vervallen. Kijk wel steeds wat veilig is. We gaan dus ook weer fysio-fitness binnen geven.

De adviezen voor kwetsbare mensen:
De meeste groepen zijn nu beschermd door vaccinatie en lopen daardoor geen verhoogd risico meer op een ernstig verloop van COVID-19. Er zijn nu twee groepen met een verhoogde kwetsbaarheid:
• Mensen met verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 doordat ze niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen. (De 'oude' groep mensen, die zich niet liet vaccineren.)
• Mensen met ernstige afweerstoornissen (immuun-gecompromitteerden) bij wie de vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Deze mensen krijgen van hun behandelend specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie.

Het RIVM vraagt ons om voor deze groepen de mondkapjes te blijven gebruiken, vooral omdat de kans bestaat dat deze groepen mensen anders zorg zullen mijden. Dit zijn de adviezen van het RIVM aan deze groepen.