Corona update

Coronavirus update...

Vandaag, 15-03-2020 heeft het kabinet de maatregelen aangescherpt t.a.v. de Coronacrisis. In verband met de ernstige situatie omtrent het coronavirus hebben wij bij FysioZuid ook strenge maatregelen getroffen:

• Al onze fitnessgroepen komen te vervallen tot sowieso 6 april.

• Iedereen wordt verzocht bij binnenkomst de handen te wassen; wij zorgen zelf ook voor een goede hygiëne middels ons hygiëne protocol (zie onze site).

• Eerdere maatregelen betreffende de hygiëne blijven van kracht in onze praktijk.

• Heeft u symptomen van verkoudheid, keelpijn of koorts, dan verzoeken we u thuis te blijven en u af te melden. Ook wanneer dit minder dan 24 uur voor de afspraak is. Daar zullen geen no show kosten voor in rekening gebracht worden. Indien gewenst kan in plaats daarvan wel een telefonisch consult en/of videobellen plaatsvinden.

• Onze medewerkers zullen bij dezelfde verschijnselen (symptomen van verkoudheid, keelpijn of koorts) ook thuis blijven. U zult dan daar waar nodig hiervan natuurlijk op de hoogte worden gebracht.

• In de oefenzaal vragen wij u op gepaste afstand van elkaar te blijven (1,5-2 meter is het advies) en de toestellen na gebruik goed schoon te maken met de daarvoor aanwezige desinfecterende middelen.

• Verder vragen wij u een grote handdoek of een laken mee te nemen naar de praktijk voor de behandeling. Zodoende ligt u altijd op uw eigen materiaal.

• Wij hebben besloten om behandelingen van kwetsbare groepen zoals ouderen, hart- vaat en longpatiënten, oncologie patiënten, diabetes patiënten niet door te laten gaan. De patiënten worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. We proberen deze groepen middels E-health alsnog te monitoren en thuis in een veilige omgeving middels een oefenprogramma et laten trainen.

• De praktijk FysioZuid blijft wel open voor de reguliere fysiotherapie voor patiënten die vrij zijn van klachten zoals beschreven door het RIVM.

• Heeft u vragen, kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking. Uw zorg is onze zorg!!